italian english chinese georgian spain

Si mund t'ju ndihmojmë?
Plotësoni kërkesën

Fushat e detyrueshme. | Faleminderit, SpT do të kujdeset për problemin tuaj.

* dërgoj. | Faleminderit, SpT do të kujdeset për problemin tuaj.

Na dërgoni kërkesën tuaj

Ne ofrojmë ndihmë për të gjithë shtetasit e huaj të pranishëm në tokën italiane në procedurën për aplikimin e lejes së qëndrimit dhe në procedurën për të kërkuar mbrojtje ndërkombëtare, zgjidhjen e shpejtë të të gjitha problemeve që mund të lindin, si dhe në procedurën e rregullimit të pozitës së kujdestarit në gjendje të parregullt.

Ne do të përgjigjemi menjëherë

Forca jonë është shpejtësia me të cilën kuptojmë problemet tuaja dhe shpejtësinë me të cilën kërkojmë zgjidhje, edhe nëse keni nevojë për ndihmë për hapjen e një numri të TVSH-së për të punuar në përputhje me rregulloret kombëtare ose për përpilimin e modelit 730.

Shpesh na pyesin

Ne marrim shumë kërkesa për ndihmë nga këshilltarët tanë ligjorë: avokatët janë të angazhuar për të zgjidhur mosmarrëveshjet në degët e ndryshme të ligjit, me një pjesëmarrje veçanërisht aktive në rastet e punës, siç është shkarkimi për shkak të drejtë dhe në shumë raste të ligjit administrativ.

Contact us